Dataansvarliges adgang til udsnit

Link til selvbetjening

Intranet for bestyrelsesmedlemmer

Er du bestyrelsesmedlem og mangler adgang til Intranettet, så kontakt kontoret. 

Dit brugernavn til Intranet er dit medlemsnummer.

Du blokeres automatisk for adgang efter 3. forsøg
Du kan kontakte kontoret, hvis du er blevet udelukket.

Vandreforeningen Fodslaw Hovedgaden 3D 
DK-8831 Løgstrup Tlf. +45 86613588 CVR.: 41725516