Vandreture for alle

Berings vandring

Dato: 24. september 2023 kl. 9:00 – 17:00

Sted: Egebjergvej 172, 8700 horsens

Arrangør: Fodslaw Horsens

Nyt startsted og nye ruter

Der er fælles start på alle ruter kl. 9