Vandreture for alle

Fruerskoen

Dato: 20. juni 2023 kl. 19:00 – 21:00

Sted: P. plads på Buderupholmvej

Arrangør: Fodslaw Hadsund

Kage: Lene Olesen

Turleder: Hans Olesen

Turen er ca. 8 km