Vandreture for alle

Travetur ved Hadsund

Dato: 26. februar 2023 kl. 9:30 – 12:00

Sted: Hadsund Hallen Stadionvej 25, 9560 Hadsund

Arrangør: Fodslaw Hadsund

Kage: Lene Olesen

Turleder: Else Rask

Turen er på ca. 8 km.