Vandreture for alle

Vandretur ved Visborg

Dato: 17. marts 2024 kl. 9:30 – 12:00

Sted: Visborg Forsamlingshus, GL. Visborgvej 135, 9560 Hadsund

Arrangør: Fodslaw Hadsund

Kage: Bente Sørensen

Turleder: Anders / Ingermann

Turen er ca. 8 km.