Vandreture for alle

Vandretur ved Overgård Gods

Dato: 14. maj 2024 kl. 19:00

Sted: Overgård Gods, parkering ved tørreriet, Havndal

Arrangør: Fodslaw Hadsund

Kage: Marianne Nielsen

Turleder: Kaj Nymann

Turen er ca. 8 km