Vandreture for alle

Vandreforeningen Fodslaw

Flere i husstanden

Tilkøb navn

Vil din ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn også være medlem af Fodslaw, kan de tilknyttes det eksisterende medlemskab til reduceret pris.

Kontingentsats
110 kr. årligt pr. ekstra person på samme folkeregisteradresse.
Kontingentet for øvrige i husstanden indbetales ved registreringen. Fremover vil der ske samlet opkrævning i dét kvartal, hvor navn 1 er oprettet.

Vandreforeningen Fodslaws privatlivspolitik

Betaling til Danske Bank: reg.nr. 9570 og konto nr. 517 9505

Tilkøb navn

Flere i husstanden vil være medlem

Flere i husstanden vil være medlem