Vandreture for alle

Vandreforeningen Fodslaw

Træningsprogram

Vejledning til 1. gangs deltagere

Selvom du har deltaget i flere vandreture, er Hærvejsvandringen anderledes. Bl.a. er mange tæt sammen i en hel uge. Det giver skønne oplevelser, kræver tolerance og at der tages hensyn til andre. Nedenfor beskriver jeg nogle af disse ting og giver nogle praktiske oplysninger, som du måske kan have glæde af.

Ankomst lørdag

Kommer du til Slesvig med en af FODSLAWs busser, ankommer du lørdag først på aftenen. Sørger du selv for transport til Slesvig, bør du ankomme i løbet af eftermiddagen eller aftenen. Overnatningsstedet i Slesvig fremgår af slutinstruktionen, som udsendes ca. 14 dage før. Der kan købes grillpølser lørdag aften på indkvarteringsstedet, og der er flere spisesteder indenfor rimelig gåafstand. Kommer du med en af FODSLAWs busser, kan du købe mad ved grænsen.

Vandreturen

Der er en 300 km rute (HVV 300), hvor deltagerne går hele ruten, og en 200 km tur (HVV 200). Her går deltagerne til 3. rasteplads og bliver kørt de sidste 15-18 km.
Søndag morgen transporteres alle fra overnatningsstedet til SIF-Hallen i Slesvig, hvor der er morgenmad og fælles start kl. 07.00. Dagens strækning ca. 49/33 km og slutter i Grænsehallen i Kruså, hvor der er aftensmad og overnatning.
Fredag går turen til Thorning Skole. Der er aftensmad og vablebal i den nærliggende Thorninghal.
Lørdag går turen til Søndre Skole i Viborg. Strækningen er ca. 21 km. Derfra er der fælles indmarch de sidste ca. 4 km til Borgvold i Viborg. Her er der afslutning med udlevering af kæder til HVV 300 og medaljer til HVV 200.

Alle ruter er afmærket med FODSLAW-pile og bånd. Hver dag udleveres et rutekort med oplysning om rastepladser og eventuelle seværdigheder. Afstanden mellem rastepladserne og åbnings- og lukketider fremgår af rutekortet. Desuden udkommer hver dag avisen Hærvejstidende med diverse praktiske oplysninger.

Træning/forberedelse (download vores træningsprogram her)
Hærvejsvandringen er en extremvandring med ret lange dagsstrækninger. For at få udbytte og glæde af turen bør du derfor være nogenlunde veltrænet inden starten, med fortræning på flere 2-dages ture á 30 – 45 km/15-25 km vil være et godt fundament. For de fleste deltagere, både nye og mere erfarne, gælder, at der i ugens løb opstår træthed, muskel-ømhed, måske vabler eller andre mindre skader. Normalt er generne for veltrænede ikke af større omfang, og mange vender med glæde tilbage år efter år.

Det er individuelt, hvilket fodtøj man kan gå i på så lang en tur. Næsten hele ruten er grus- eller asfaltveje. Kun i få tilfælde og på ret korte strækninger kan der være fugtige eller lerede skovstier. Fodtøjet skal derfor være velegnet til hårdt underlag. Du skal regne med at bruge sko eller støvler, der er 1-2 numre større end dem, du går i på kortere ture. Pas på ikke at bruge for små sko.

På turen er der hver morgen fællesstart med nationalflag og tamburinpiger i spidsen. Turen gives fri efter ca. 0,5 – 1 km, afhængig af de lokale trafikforhold. Derefter er rastepladser, kontroller og dagens mål afpasset efter en vandrehastighed inkl. pauser på max. 7,5 km/t. og min. 3,5 – 4 km/t. Starten er kl. 08.00. Søndag og lørdag er starten dog kl. 07.00 og fredag kl.7.30.

IVV-kort stemples hver dag på overnatningsstedet, alle øvrige bøger stemples i Thorning.

Forplejning og rastepladser

Morgenmad og aftensmad er kromad, der serveres som delvis selvbetjening. Maden er med i deltagergebyret, men drikkevarer til aftensmaden er for egen regning og til serveringsstedets normale priser.

Der er hver dag 4 rastepladser. Om lørdagen dog kun 1 rasteplads. På rastepladserne kan du købe mad- og drikkevarer. På rast 2 serveres hver dag gratis varm suppe. Imellem rastepladserne er der opstillet drikkedepoter, hvor der frit kan tages saftevand og postevand.
Husk, at de ret lange distancer kræver meget væske, også selv om der ikke er solskin eller høje temperaturer. Det vil for nogle være nødvendigt at indtage ekstra salt, enten ved saltning af maden eller i form af salttabletter. Er du i tvivl om, hvor meget væske, sukker og salt du bør indtage, så få vejledning hos hjælperne i saniteten.

Indkvartering

Overnatning sker i idrætshaller, gymnastiksale, klasselokaler og fællesområder. Der må benyttes feltsenge, liggeunderlag eller luftmadras og sovepose. Der kan lejes feltsenge, som vil være slået op, når du kommer til skolen, og næste morgen bliver de igen foldet sammen. På grund af pladsforholdene må enkeltdeltagere ikke medbringe dobbelte luftmadrasser. Der vil normalt være mange i samme rum, så du må påregne, at der ikke er noget egentligt privatliv i den uge, hvor vandringen foregår.

Der er reserveret særlige rum eller soveafsnit til førstegangsdeltagere. Når du kommer i mål fra dagens etape og skal have ombyttet dit startkort, kan du få oplysning om, hvor disse lokaler er. Der skal være ro i soverummene fra kl. 23.00, så de, der ønsker det, kan få deres nattesøvn. Indkvarteringsstederne er normalt ikke indrettet til at have mange overnattende gæster.

Det kan give kø ved toiletterne, især om morgenen. Det kan derfor være nødvendigt at stå lidt før op end beregnet. Det kan også medføre, at vandet i bruserne nogle steder er ret koldt. Der er separate baderum for kvinder og mænd. På overnatningsstederne er det muligt at købe drikkevarer, mundgodt og T-shirts m.v. til FODSLAW-priser.

Bagagetransport

I Slesvig får du udleveret en pose med blandt andet mærkesedler med dit startnummer. De er beregnet til din bagage (liggeunderlag, sovepose, skiftetøj m.v.). Inden du rejser hjemmefra, vil det være godt at tage bestik af vejrudsigterne, så du medbringer dét tøj, der er sandsynlighed at få brug for.

Sanitet

Du skal huske, at turen varer en hel uge. Derfor er der ingen grund til at være sej og håbe, at vabler og andre skader går væk af sig selv. Det er bedre at få en lille vabel eller skade behandlet, inden den vokser sig stor. I øvrigt gælder det at give sig god tid, holde pauser, nyde udsigten og holde et moderat tempo. De fleste dage er der 13 timer til rådighed til en strækning på omkring 48 km. Ved en hastighed på 5 km i timen eller derover er der mindst 3 timer til pauser. Husk at få tilstrækkeligt med væske, sukker og salt.

Hvis du er i medicinsk behandling, f.eks. diabetiker, bør du inden turen kontakte din læge, således at du om nødvendigt kan få omstillet doseringen. Vi opfordrer dig til at give sanitetslederen relevante informationer.

Hjælpere

Til at servicere deltagerne er der i alt ca. 40 hjælpere, der frivilligt og ulønnet sørger for, at vandrerne får en god tur. Hjælperne kommer igen år efter år, fordi der er et godt sammenhold og stemning på turen. Du er velkommen til at kontakte hjælperne, hvis du har problemer eller er i tvivl om noget. Blandt hjælperne er der også en nattevagt, så der altid er mindst én, der våger, mens vi andre sover.

Afslutning

Vi håber ikke, at ovenstående har skræmt dig. For de fleste deltagere gælder, at udfordringen, glæden ved naturen og stemningen langt overstiger strabadserne. Det får mange til at vende tilbage år efter år. Ud af de 150 – 200 deltagere udgår hvert år 10 – 15 deltagere. Der kan være mange årsager: F.eks. familiemæssige forhold, der ikke har med turen at gøre, uventede ledskader, sygdom eller andet. Nogle må opgive, fordi fortræningen ikke har været god nok. Vi er naturligvis interesseret i, at du får en god tur og en god oplevelse. Og gerne så god en oplevelse, at du kommer igen i de følgende år. Første gang kan turen virke hårdt. Det er mange dage med lange og ukendte strækninger. Men allerede andet år er der meget mere overskud til at nyde turen.

Vandreforeningen Fodslaw

Bevægelse er sundt!

Sæt realistiske mål for, hvordan og hvornår du vil være aktiv. Har du en plan, kan du konkret vurdere, om du overholder planen og forbedrer din fysiske form. Det kan motivere dig til at udvikle din træning og gå lidt længere end tidligere!

Hvad får jeg som medlem?

Som medlem af Fodslaw får du virkelig mange gode og forskellige medlemstilbud:

  • Nogen at dele dine naturoplevelser og vandreture med
  • Nye bekendtskaber eller venskaber
  • Sociale arrangementer som grill-aften, julefrokost eller fælles ture til andre lokalforeninger
  • Rabataftaler på eksempelvis vandreudstyr
  • Vandrerejser til udlandet sammen med andre med samme interesser
  • 4 årlige landsdækkende medlemsblade
  • Lokalforeningens program og evt. tilbud