Vandreture for alle

Nibe fodslaw

Velkommen Bestyrelse Info fra foreningen Kalender Galleri

Referat fra vandreforeningen Nibe Fodslaws

generalforsamling i Huset Grønnegade
13-09-2023

1. Valg af Dirigent. Valgt blev Finn Sørensen.

2. Formandens beretning, som ikke gav anledning til kommentarer.
Godkendt

3. Regnskabet blev oplæst af kassereren. Eftersom der var et underskud, gav det anledning til nogle kommentarer. Der blev bla. spurgt om at det i længden går med underskud. I regnskabsåret blev 30 års jubilæet fejret med et arrangement. Den udgift kommer naturligvis ikke hvert år. Bestyrelsen har vedtaget at der ved større arrangementer i fremtiden, skal være mere balance i forhold til kostpris og brugerbetaling. Det skulle gerne ”pynte” på regnskabet. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

4. Der var forslag om foreningen skal have mobilpay. Det var der ingen interesse for. Det kan tages op på et senere tidspunkt. Det skal undersøges mere om regler og udgift i forhold til mobilpay.

5. Valgt til bestyrelsen ( 2 , år )
John Elis Jensen genvalgt
Aase Mathiesen genvalgt
Birgitte Sørensen genvalgt
Erik Nielsen genvalgt

6:Valgt til suppleanter ( 1 år )
Helge Hansen genvalgt
Margit Andersen genvalgt

7. Valgt til revisorer. ( 1 år )
Svend Søgaard genvalgt
Finn Sørensen genvalgt
Margit Andersen Suppleant genvalgt

8. Der kan gives en erkendtlighed , hvis medlemmer hverver nye medlemmer.