Vandreture for alle

Nibe fodslaw

Velkommen Bestyrelse Info fra foreningen Repræsentantskabsmøde 2024 Kalender Galleri

BERETNING FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW 2023.
Indledning
Endnu engang er det tid til at gøre status – året 2023 er vel forløbet nogenlunde ude i lokalforeningerne, med
en stabilisering af deltagerantallet på DKT-turene og nok med en fremgang på ugeturene. Så kan vi jo kun håbe
på at Corona for altid er væk og at vi ikke skal opleve lignende situationer igen.
I bestyrelsen har året været præget af foreningens økonomiske situation. Her valgte vi at indkalde til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i juni måned, hvor vi fremlagde tiltag, der kunne forbedre situationen.
Det gav en debat rundt i landet. Det hele mundede ud i at Vandrekalenderen ikke skulle udsendes til alle, men
derimod bestilles hjem af hver enkel lokalforening. Det blev vedtaget at blad nr. 3 kun skulle udkomme digitalt.
Derudover blev bestyrelsen pålagt at gå hjem og undersøge mulighederne for at spare på administrationen,
herunder evt. andre lokaler og nedsættelse af timeforbrug til vores medarbejder.
Medlemstallet
Medlemstallet var pr. 31.12.22- 3.688 Vi har haft en tilbagegang på 249 medlemmer, og det lyder jo ikke så
godt, og de er jo ikke tilfredsstillende – især set i lyset af at vi de sidste år har vi mistet 2-300 medlemmer om
året. Her er det vigtigt at pointere at det jo er lokalforeningerne, der finder nye medlemmer, og det har jo også
betydning for økonomien i foreningerne. Man skal måske være skarpere på at man ikke bare går med uden at
være medlem – naturligvis på prøve, men at man forventer et medlemskab.
Det er en stor udfordring – hvordan får vi fat på nye medlemmer? Vi kan ikke bare lige lave det om, men det vil
være et langt sejt træk. Jeg tror ikke vi skal opfinde ”den dybe” tallerken – vi har produktet. Der er stadig en
masse mennesker der gerne vil ud at gå og være sammen. Vi skal ud at fortælle at vi eksisterer, og her skal vi
være meget bedre.
Samarbejde med Hærvejsmarchen
Vi holder stadig et årligt møde, hvor vi snakker om hvordan vi kan udvikle og få mest muligt ud af hinanden.
Det er et givtigt møde, hvor vi får snakket meget om hvad der sker i vandrebevægelsen. Vi havde ikke nogen
rasteplads på turen i 2023, og derfor mangler vi også lidt indtægt herfra, men det har være umuligt at finde
nogle personer der ville tage jobbet som leder at rastepladserne. Vi havde som sædvanligt en lille bod på
startstedet, og der præsenterer vi vores forening.
Lokalforeningerne
Vi har sagt farvel til 1 lokalforening – Midtfyn, og desværre bliver det nok også til et farvel til Sydthy. Det er jo
ærgerligt at man ikke har kunnet finde nogen, der vil drive det videre, men vi håber naturligvis at de fleste af
medlemmerne forsætter medlemskabet i en anden forening.
Der bliver lavet masser af motionsture og heldigvis holder de fleste ved deres DKT-ture, men det kunne jo være
skønt om der skulle være en lokalforening, der havde mod på at starte en ny DKT tur op.
2
Vi kan se at mange af vore ”konkurrenter” kan trække 500 eller flere til ture, så det kan vi måske også – man
kunne måske gå sammen med en naboforening, hvis man mangler hjælpere.
Møder
Vi har i hovedbestyrelsen haft 3 bestyrelsesmøder. Vi fik afholdt vort repræsentantskabsmøde i Fredericia i
februar måned. Tak til Fredericia for det.
Vi har deltaget i DMF’s repræsentantskabsmøde.
Vi har været rundt til 5 møder med lokalforeningerne, og det føler jeg var ret godt, her var mulighed for at alle
kunne komme til orde og vi fik mange gode snakke.
Økonomi
Vi kommer ud med et overskud i 2023. Dette skyldes at vi havde en rigtig god Hærvejsvandring, hvor vi havde
kigget en del på omkostningerne. Nijmegen gav også et overskud. Herudover udsendte vi ikke blad nr. 3 – kun
digitalt. Vandrekalenderen blev ikke udsendt sammen med Fodslawblad nr. 4 – kun indkøbt de bestilte
kalendere, som lokalforeningerne selv betalte.
Vi har også forsøgt at optimere vores daglige drift, og herunder skal nævnes at Christian Larsen stopper på
kontoret her fra 1.3. – Stor tak til Christian for et fantastisk stykke arbejde.
Vi har haft nedsat en lille arbejdsgruppe, der har undersøgt muligheder for at finde andre egnede lokaler, til en
bedre pris – uden held. Gruppen har også arbejdet med muligheder for et helt andet administrationssystem,
hvor vi køber det hele ude af huset.
Digitale platforme
Vi har nu haft vores hjemmeside – fodslaw.dk i gang i godt et års tid, og jeg synes vi har et godt produkt, men
alt kan jo forbedres, og derfor er vi i gang med at lave et ”brugerforum” – dvs. at redaktørerne fra de
lokalforeninger, der har deres hjemmeside i fodslaw.dk regi skal mødes og lære af hinanden. Vi har nogle
redaktører, der er meget dygtige og nogen der ”bøvler” mere med det. Vi er sikker på at det er en god måde at
komme videre på.
Der er 13 lokalforeninger med p.t., og det er ikke helt tilfredsstillende, men vi håber der kommer flere med
efterhånden.
Fodslaw bladet
I 2023 udkom bladet igen med 4 numre i farver. Her blev blad nr. 3 dog kun digitalt.
Jeg har meddelt bestyrelsen at blad nr. 1-24 er det sidste blad jeg er redaktør af, så der mangler en ny redaktør.
Kontoret
På kontoret har vi fortsat Tina Søndergaard med 25 timer ugentlig, og hun overtager alle Christians opgaver her
pr. 1.3. De arbejdsopgaver, der udføres er helt central i vores forening – der er styr på alle de praktiske ting,
der sker i foreningen. En stor tak til både Tina og Christian for jeres indsats.
Materialer og salgsvarer
Omsætning af disse varer er ikke stor, men vi betragter det som et godt tilbud til medlemmer og
lokalforeninger. Men vi tror det er vigtigt at der er noget, der kan vise foreningen frem.
Medlemsrabatter
Vi har aftaler om medlemsrabatter hos en række firmaer, og denne oversigt kan man se i Fodslawbladet og
hvad rabat man kan få.
3
Rejser
Vi måtte aflyse vores tur til Linnê Marchen i Sverige pga. for få tilmeldte. Nijmegen blev gennemført og her var
der fuld hus.
Hærvejsvandringen
2023 blev året hvor Hærvejsvandringen kom tilbage på normalt niveau, dog var der plads til flere.
Vi overnattede 3 gange i Kruså og det blev godt modtaget af vores gæster. Der er ny vandringsleder her i 2024
og det er Steen Rasmussen, der selv har gået turen 25 gange.
Der blev også gennemført en Påskevandring for de hjælpere, der ønskede det. Her deltog 11 og 2 cyklister.
Planlægningen af turen her i 2024 er i fuld gang og det bliver så nr. 50. Aktuel antal tilmeldte 120, så vi håber
på fuld hus. 150 personer fra rigtig mange lande.
Danmarks kønneste traveture (DKT)
Deltagerantallet rundt i landet er nok stabiliseret og nu er det bare om at komme i gang med at få fortalt vores
omgivelser at vi laver vandreture til en god pris, og at der er styr på det. Samværet og kammeratskab er i
højsædet.
Julemotionsturen
Vi fik også gennemført Julemotionsturen i 2023, og med et lidt større deltagerantal end i 2022, selv om der var
5 færre startsteder.
Alle havde tilbud om at få udleveret et klistermærke til Vandrebogen.
Dansk Motions Forbund (DMF)
Vi har stadig et meget fint samarbejde med DMF.
Vandrekalenderen blev ikke udsendt med Fodslawbladet, og det er nok noget der skal snakkes om, hvilken
model man skal finde fremover.
Fremtiden
Indsatsområder
Som tidligere år vil jeg fremhæve DKT-turene der fortsat er en vigtig del af Fodslaw`s DNA. Jeg håber at
lokalforeningerne fortsat vil holde fanen højt, og gennemføre DKT ture. Jeg ved at mange synes dette er svært
– måske at finde hjælpere, men måske skal man tænke nyt. Samarbejde på tværs med andre lokalforeninger
kan være en mulighed.
Hærvejsvandringen
Hærvejsvandringen fortsætter vi med både HVV 300 og HVV200 km og vi har 50 års jubilæum her i 2024, så der
bliver arbejdet på en masse tiltag og planlægningen er langt fremme.
Rejser
Vi havde planlagt en tur til IML-turen i Kroatien, og den blev udsolgt på ca. 3 uger, 45 deltager, og med en
venteliste.
Vi laver igen her i 2024 tur til Nijmegen marchen. Udsolgt.
4
Afslutning
Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,
OMSKREVET TIL FODSLAW
SPØRG IKKE HVAD FODSLAW KAN GØRE FOR DIG, SPØRG HVAD KAN JEG GØRE FOR VORES
FODSLAW .
Ovenstående citat er helt tilbage fra 1960`erne og af præsident John F. Kennedy.
Skal vores forening overleve skal vi kigge indad. Vi skal have ændret holdningen i lokalforeningerne og blandt
medlemmerne. Vi skal stå sammen om at komme videre i foreningen. Slut med at passe sig selv og være sig
selv nok, og lukrere på, at der er en organisation, der klarer det, og at vi læner os bare tilbage og nyder.
En stor tak til de lokalforeninger, som sørger for, at vi kan holde regionale møder og repræsentantskabsmødet.
Tak til mine bestyrelseskolleger – I har været rigtig gode at arbejde sammen med.
Til sidst skal der også lyde en stor tak til vores ægtefæller/ledsagere.
Beretningen for Vandreforeningen Fodslaw.
Jens Peder Kristiansen
Landsformand