Vandreture for alle

Nibe fodslaw

Velkommen Bestyrelse Info fra foreningen Repræsentantskabsmøde 2024 Kalender Galleri

Referat repræsentantskabsmøde Fodslaw, lørdag den 24. februar 2024 kl. 13.00 i
Øster Hurup Multihus, Langerimsvej 7, Øster Hurup, 9560 Hadsund
Velkomst ved Rita Holt, Hadsund Fodslaw og borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord
Kommune. Sidstnævnte lagde ud med at sige et par borgerlige ord. Han er nemlig valgt for
Venstre.
1. Valg af dirigent: Per Roth, Hadsund Fodslaw
Velkomst ved dirigent: Per Roth takker for valget og bekræfter rettidig indkaldelse af
repræsentantskabsmødet.
Dagsorden blev gennemgået.
Kommentar til dagsorden:
Bent, Fredericia: Der mangler et punkt angående det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
den 3. juni 2023.
Niels Ole, Munkebo: 3. juni var der ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Her blev konklusion
efter afstemning og enig vedtagelse: Bestyrelsen bruger de næste måneder til at finde ud af, hvor
den skal lande de forskellige forslag til besparelser, og det bliver punkt 4 på
repræsentantskabsmødet næste gang.
Formanden: Jeg kommer ind på det senere.
Dette blev accepteret.
Valg af stemmetællere: Anders Jensen, Århus, Ove fra Ikast-Brande og Niels Ole fra Munkebo
Optælling af delegerede stemmeberettigede: 75 stemmer i alt.
DAGSORDEN
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Formand, Jens Peder Kristiansen, kommenterede følgende til den udsendte beretning:
Indledning: 2023 er det vi kalder et normalt år med stabilisering af antal deltagere på DKT-ture og
træningsture.
Vi havde ekstraordinært repræsentantskabsmøde i juni. Bestyrelsen vil ikke gøre noget over hals
og hoved, for der er noget, der skal ordnes, og der er noget, som skal opbevares. Christian er
stoppet, men vi har ikke gjort noget angående bygninger, da der ikke rigtig er et billigere alternativ.
Medlemmerne ville få en væsentlig dårligere løsning, og det tror jeg ikke, vi ønsker.
Medlemstallet: Vi har desværre mistet 249 medlemmer i 2023. Det er beklageligt, men vi har dog
fået mange nye medlemmer. Der vil være en naturlig udskiftning, da vi bliver ældre. Den store
udfordring er at få fat i nye medlemmer. Vi har behov for at definere målgruppen. Det er nok ikke
de 20-30 årige, snarere 50+. Det er nok dem, der kan se sig selv i foreningen. Vi har et godt
produkt, der kan tilbyde lidt af hvert indenfor vandresporten. Vi skal være aktive i lokalområdet,
gerne stå på Torvet lørdag formiddag. Være der, og fortælle om det, vi laver, og hvorfor vi er bedre
end alle de andre udbydere af vandreture til samme målgruppe.
Vi har opdateret den lille flyer om, hvordan man bliver medlem, så I kan udlevere den.
Samarbejde med Hærvejsmarchen
Hærvejsmarchen er vores nærmeste familie. Der er møde med dem en gang årligt.
Lokalforeningerne
Midtfyn har lukket, og vi forventer desværre også, at Sydthy lukker. Desværre vil nogle medlemmer
falde fra, men vi vil selvfølgelig tilbyde dem overflytning til andre afdelinger.
Ture
Vi kan undre os over, hvorfor vi ikke har flere deltagere på vores IKT ture i forhold til det antal,
andre udbydere har.
Møder
I 2023 er der afholdt 3 Hovedbestyrelsesmøder, regionale møder og et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Økonomi
Der er et overskud i 2023. Det skyldes først og fremmest en rigtig god Hærvejsvandring. Vi havde
en del fokus på omkostningerne på vandringen, og det har betydning. Nijmigen gav også
overskud, og vi sprang over den fysiske udgivelse af et enkelt blad. Nu har vi nok alle en holdning
til, om bladet skal være digitalt eller fysisk fremover. Der har været en rigtig god besparelse på ikke
at udsende Vandrekalenderen. Der er ikke bestilt ret mange til lokalforeningerne, måske bruger
medlemmerne den ikke. Den nye digitale vandrekalender fra DMF er ret god.
Kæmpestor tak (og bifald fra salen) til Christian, som stopper her 1. marts.
Hvis vi skal gøre noget radikalt, skal vi nok ud og se på en helt anden måde at drive foreningen på.
Indtil videre har vi ikke fundet et økonomisk fordelagtigt alternativ.
Digitale platforme
Fodslaw.dk har nu været i drift et års tid. Vi synes, produktet er godt, men der er altid plads til
forbedring. Vi har i dag oprettet en brugergruppe, hvor vi kan mødes og arbejde med et specifikt
emne, så vi kan hjælpe hinanden. Nogle er rigtig gode til det, andre bøvler mere med det. Der er
nu 13 lokalforeninger med.
Fodslaw bladet
Der er udkommet 4 numre i 2023, heraf et digitalt. Jeg har lavet nummer et i 2024, som det sidste,
så nu mangler der en redaktør.
Kontoret
Tina overtager Christians opgaver. Hun har 25 timer/uge.
Materialer og salgsvarer
Der er ikke den store omsætning, men vi har et behov for at kunne tage noget med ud.
Medlemsrabatter
Der findes i medlemsbladet en oversigt over, hvor der kan opnås medlemsrabat.
Rejser
Turen til Linné Marchen i Sverige måtte aflyses, da der ikke var tilstrækkelig tilslutning. Måske fordi
det er for tæt på geografisk.
Hærvejsvandringen
Der var 116 på Hærvejsvandringen. Som noget nyt overnattede vi 3 gange i Kruså, hvilket betød
bustransport. Det gav mange positive tilbagemeldinger. Den nye vandringsleder i 2024 er Steen fra
Karup, og han er godt i gang med planlægningen. Der er allerede udsolgt på denne 50 års
jubilæumstur, og der er venteliste. Der er 10-12, der skal på Påskevandring.
Danmarks Kønneste Traveture (DKT)
Vi har nogenlunde samme antal deltagere som før Corona. Det er nok det, der er fremtiden. Vi skal
fokusere på samværet i foreningen.
Julemotionsturen
Større deltagerantal end i 2022 på trods af 5 færre startsteder. Som noget nyt var medaljen
erstattet af et klistermærke.
Dansk motionsforbund (DMF)
Fortsat fint samarbejde.
Fremtiden
DKT-turene er vores DNA ud af huset, og en god mulighed for at være synlige. Det samme er
Hærvejsvandringen. I 2024 er der også en tur til Kroatien, og både den og Nijmigen er udsolgt.
Afslutning
”Spørg ikke, hvad fodslaw kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for din Fodslaw”.
Vi skal stå sammen i foreningen og ikke være os selv nok. Vi skal ikke lukrere på, at der er en
organisation, der styrer det hele for os.
Tak til lokalforeninger, bestyrelseskolleger og familierne hjemme.
Kommentarer til beretningen:
Niels Ole. Munkebo: Der er mange gode ting i beretningen. Du nævner blandt andet, at vi skal
være skarpere på, at man ikke bare går med, uden at være medlem. Her har Munkebo en helt
anden opfattelse. Til vores ugentlige motionsture kan alle frit komme og være med, uden krav om
medlemskab. Vi laver to årlige lokalblade, hvoraf det fremgår, at motionsturene er for alle – ”Tag
bare familie og venner med”. Alle skal føle sig godt tilpas i vores selskab, uanset om de er medlem
eller ikke.
Vi har haft fremgang, siden foreningen blev dannet for 44 år siden. Særlig de sidste år er det gået
rigtig godt. Vi tror, det skyldes at vi vægter, at alle føler sig godt tilpas uden pres for indmeldelse. Vi
kan ikke nøjes med motionsture, vi skal også tilbyde andre ting. Vi arbejder sammen med
Ældresagen, så vi står for deres vandreture. Vi samarbejder også med kirkerne om specielle
vandringer i det regi. Det kræver en god bestyrelse for at blive ved at få nye ideer. Vi er 7 i
bestyrelsen og 2 suppleanter. Herudover et turudvalg og et rejseudvalg. I alt 16, der er aktive og
arbejder meget. Vi hygger os sammen og er stolte af vores arbejde, og vi har ikke problemer med
at få folk. Vi har hele tiden aspiranter.
Bent, Fredericia: De unge mennesker vil fart over feltet. Det ser vi på ”Over stok og Sten”. Når de
ser os 80-årige gå med 4 km/t, er det ikke attraktivt. Vi lægger meget vægt på fællesskab i
Fredericia. Royal Run kommer til Fredericia, og vi har fået 35 pladser. De regner med 35-40.000
tilskuere udover de 13.500 deltagere.
Jeg forventer debat angående Vandrekalenderen og medlemsbladet. Vi vedtog på mødet i juni
måned at forsøge at få reklamer i bladet, men det er ikke sket endnu. Hvorfor ikke?
Ivan, Jammerbugt: Jeg vil komme ind på nogle af de ting, vi havde på det ekstraordinære møde.
Det blev vedtaget, at lokalerne skulle opsiges. Det har bestyrelsen så valgt ikke at gøre. Underligt,
bestyrelsen skal da handle efter repræsentantskabets beslutning. Jeg forstår ikke, der ikke kan
findes billigere lokaler, Kontorhotellet i Viborg er for eksempel billigere.
Vi har en del medlemmer, der ikke fik udsendt opkrævning i 2023. Så bliver de automatisk
udmeldt, og det skal vi selv finde ud af, og så prøve at få dem ind igen. Der er noget, der ikke
fungerer.
Der var problemer med økonomien sidste år. Jeg kunne godt tænke mig en opgørelse af, hvor
mange timer det ansatte personale bruger på Hærvejsvandringen og rejserne. De timer bør indgå i
disse arrangementers økonomi.
Bestyrelsen har også fravalgt reklamer i bladet. Det blev også vedtaget på det ekstraordinære
møde.
Inge Marie Nielsen, Ikast-Brande: Jeg følte mig lidt til grin til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde. Vi fik ikke en reaktion før i august-september på, hvad de ville gøre ved
det. Jeg synes, det er for sent.
Er bogføringen med i de 25 timer, Tina har fremover? Jeg tror, Christian var billigere end Tina, hvis
hun skal have flere timer.
Der burde udsendes en invitation til møde for dem, der ikke bruger hjemmesiden for at høre,
hvorfor de ikke bruger den.
Karin, Sønderborg: Jeg har fået en liste over de medlemmer, der ikke har betalt kontingent, dem
har jeg så kontaktet.
Jeg kan ikke forstå, I synes, det er en god hjemmeside. Vi er ikke som forening tilknyttet
hjemmesiden. Men vi kan ikke som forening gå ind og læse eksempelvis materialet til i dag, uden
først at downloade det. Det er for dårligt, så kræver det jo en PC og ikke en telefon.
Poul Nielsen, Morsø: I Mors har vi en satellitforening i Skive. Måske det var en ide for andre, hvor
der er områder uden forening. Der, hvor der er nedlagte foreninger, eller der aldrig har været en
forening, kan det sætte noget i gang. Vi har en kontaktperson, der står for arrangementerne i
Skive. De slipper for alt det administrative, det tager vi os af.
Formanden svarer:
Til Niels Ole vil jeg sige, at lokalforeningerne selvfølgelig selv afgør, hvorvidt folk skal have lov at
gå med gratis. Hvis vi skal have flere penge i kassen, skal vi dog have flere medlemmer.
Til Bent: Vi skal nok ikke konkurrere med ”Over stok og sten”. Superfint med Royal Run. Jeg har
personligt undersøgt muligheden for reklamer i bladet ved det anbefalede firma. Men det virkede
ikke som om, der var en økonomisk gevinst i det, og vi kunne selv komme til at hænge på
omkostningen til de ekstra sider med annoncer.
Til Jammerbugt: Vi mener, vi skal passe på ikke at gøre noget overilet i forhold til lokaler. Huslejen
pr. m2 er virkelig fornuftig, og der er også flytteomkostninger. Hvad skal vi gøre med opbevaring af
vores udstyr? Kan udstyret tåle at stå i uisolerede containere? Vi har forespurgt udlejer om
muligheden for at udleje halvdelen af kontorpladsen, men det har ikke umiddelbart været muligt.
Der kommer en liste til lokalforeningen med medlemmer, der ikke har betalt. Det kan selvfølgelig
smutte.
Til Ikast-Brande: Tinas timer er inklusive det ekstra bogføring, der kommer nu. Mødet angående
hjemmesiden her i formiddag havde til formål at oprette en brugergruppe for eksisterende brugere.
Til Sønderborg: Vi kan godt få lange diskussioner om hvorvidt hjemmesiden er brugervenlig.
Teknikken er nu engang sådan i øjeblikket, at der skal downloades for at kunne læse filer. Måske
kan det laves om, det må brugergruppen prøve at finde ud af.
Til Mors: God ide med opbakning til satelitforeninger.
Ivan Jammerbugt: Bestyrelsen skal efterkomme repræsentantskabets beslutninger.
Formanden: Vi har undersøgt de foreliggende muligheder. Vi finder det uansvarligt at agere på det
foreliggende grundlag.
Bent, Fredericia: Når vi ser på, hvordan indtægter og udgifter opfattes af bestyrelsen, så ser vi, at
der kun kigges på indtægterne. Bare indtægterne er høje nok, behøver vi ikke kigge på udgifterne.
Man bør se på udgifterne også, særlig i forhold til repræsentantskabets beslutninger. Vi overtog
også Koldings medlemmer, men de kan ikke selv drive det. Jeg får meget post privat med reklamer
i, f.eks. sportsblade og kirkeblade. Jeg blader bare forbi, jeg læser dem ikke, og lader mig ikke
genere af dem.
Poul, Mors: Vi har erfaring med satellitforening, som vi gerne vil dele ud af.
Inge Marie, Ikast-Brande: Hvis I vil undgå alle de spørgsmål angående lokaler, reklamer mm. Så
kunne I orientere os bedre igennem referaterne. Der står ikke ret meget, og vi kan ikke se
baggrunden for beslutningerne. Hvorfor var der kun 3 fra Hovedbestyrelsen til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde?
Jesper Michelsen, Hovedbestyrelsen: Jeg var i USA.
Ove, Ikast-Brande: Hvorfor har I så ikke sat en dato, hvor folk var hjemme?
Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt der skal stemmes om beretningen eller ikke.
Dirigenten læser op fra Forretningsorden punkt 5.3 ”Hvis ikke beretningen indeholder noget om
fremtiden, men kun beskæftiger sig med det, der er sket i det forløbne år, så kan den ikke
godkendes”
Dirigenten konstaterer, at det nemmeste er at stemme om beretningen.
Der er 58 stemmer for og to imod og 15 der stemmer blank.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2023 v/kassereren
Kathe gennemgik Regnskabet. Revisoren anbefalede nedskrivning af varelageret på grund af
manglende omsætning, så det er gjort. Forudbetalte udgifter er foldere og materialer til
Hærvejsvandringen. Hensættelser til nye lokalforeninger er vokset, da Midtfyn har afleveret deres
restbeholdning.
Bent, Fredericia: Kalenderen står til 63.600 kr. 2023 og 69.969 kr. i 2022. Selvom den ikke er
udsendt i 2023? I 2024 budgettet står den til 0,00 kr. Der anvendes 59% af kontingentkronerne til
administration.
Kassereren: Kalenderudgifterne skyldes, at indkøbet skete i efteråret 2022. Vi sparer på
administrationen alle steder, hvor vi kan.
Dirigenten: Da der ikke er yderligere kommentarer, er regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag
a) Bestyrelsen – vedtægtsændringer
Henset til udfordringer med foreninger, der lukker ned, kan det være praktisk at åbne mulighed for
kun at være medlem af Hovedforeningen uden at være tilknyttet en bestemt lokalforening.
Bent, Fredericia: Hvem får så kontingentandelen?
Inge Marie, Ikast-Brande: Vi deler forslaget op i to punkter, ikke?
Formanden: Ja.
Poul Filtenborg, Morsø: Forslaget bør ikke behandles. Der mangler både dato og konsekvens,
som det fremgår af vedtægterne, at der skal stå?
Formanden: Vi trækker forslaget.
b) Hadsund Fodslaw – Nedsættelse af kontingentandel
Ove, Ikast-Brande: Det er flot at tænke på, at vi skal have penge i kassen. Men det kan være,
visse lokalforeninger ikke kan bære denne indtægtsnedgang. Vi kan godt bære det i en periode,
men vi synes, vi får for lidt i forvejen.
Niels Ole, Munkebo: Vi anbefaler et nej. Hjemme hos os bestemmer generalforsamlingen – og de
undrer sig over, at vi kun får 1/4 af deres kontingentkroner i forvejen. Nogle medlemmer har sagt,
at de kan starte egen vandreforening for de penge. Vi har drøftet det, og skulle det blive aktuelt, så
har vi planerne i skuffen. Heldigvis er økonomien nu rettet i Hovedforeningen.
Bo Nielsen, Nyborg: Vi har lige foræret Hovedforeningen 110.000 kroner ved at acceptere et blad
digitalt og ved at sige nej til Vandrekalenderen.
Herning: Det ser ud til, at bestyrelsen har rettet rigtig flot op på regnskabet. Til lykke med det. I
Herning ville vi have haft underskud i år med kun 50% i kontingentandel. Det skal i givet fald være
en kort periode og ikke en permanent situation.
Poul Filtenborg, Morsø: Der er 77.000 i overskud i regnskabet og 200.000 i budgettet, så jeg
synes ikke om forslaget.
Hanne, Storstrøm: Vi stemmer imod.
Afstemning: 66 imod, 7 for, 2 blanke.
5. Forslag til kontingent & udgiftsregulativ og startgebyrer
Formanden gennemgik det vedlagte forslag til udgiftsregulativet. Kontingentet for navn 2 ønskes
ændret til 150 kr. og mens det skal være uændret 110 kr. for ekstra medlemmer. Det forventes at
give en merindtægt på 137.000 kr.
Bent, Fredericia: Vi har snakket om dette, og vi mener ikke, der er grundlag for at hæve navn 2 til
150 kr. Vi ønsker i stedet at spare på udgifterne.
Niels Ole, Munkebo: Vi vil heller ikke stemme for forhøjelse.
Poul Filtenborg, Mors: Hvis vi skal have en kontingentstigning, synes jeg, lokalforeningerne skal
have en andel af det.
Inge Marie, Ikast-Brande: Vi er sådan set for forslaget, og vi kunne også acceptere at sætte
ekstramedlemmerne til 150 kr.
Afstemning: 39 imod, 29 for, 10 blanke stemmer. På grund af den store difference accepteres det
at antallet af optalte stemmer er større end 75.
Kathe foreslår en fastholdelse af eksisterende beløb i udgiftsregulativet. Dette blev gennemgået.
Sidste års indbetaling af 3 kr. pr. diplom, som ikke er skrevet i regulativet, foreslås fjernet. Der blev
bestilt ret mange diplomer, men ikke brugt ret mange. Måske ville det være bedre hvis
lokalforeningerne selv udarbejdede diplomer og så koster de selvfølgelig ikke noget.
Inge-Marie, Ikast-Brande: Hvis vi selv skal skrive diplomer ud, vil jeg foretrække, der ikke er alt
for mange farver på. Farvepatroner er ret dyre.
Konklusion: Diplomerne holdes ude af regulativet. Øvrige beløb fastholdes.
Startgebyr på DMF ture er indtil 9. marts 25 kr. Ved ture på flere dage, må der opkræves gebyr for
begge dage, men så skal der også være stempel, klistermærke mm til begge dage.
6. Forelæggelse af budget v/Kassereren
Kathe gennemgik budgetforslaget.
Hærvejsvandringen har særskilt budget. Forventet overskud ved salg på rastepladserne er
beregnet som et overskud pr. deltager på baggrund af dette års resultat. Udgifter er baseret på
indhentede tilbud og burde være rimelig faste. Der indkøbes jubilæumsgaver og T-shirt i anledning
af 50-års jubilæet.
Distribution af blade koster forventeligt 20 kr./blad.
Poul T., Mors: Hvorfor står udgifterne til markedsføring af Hærvejsvandringen ikke i budgettet for
denne? Det ville være rart, hvis de forskellige udgifter blev delt ud på de aktiviteter, de vedrører, så
det bliver mere gennemskueligt.
Kathe: For 4-5 år siden blev det besluttet, at alle udgifter til brochurer samles i dette punkt, sådan
at det fremgår, hvad der samlet set bruges på dette. Det er ikke kontoret, der står for planlægning
af rejserne, det er de enkelte rejseledere. Det koster rejselederens rejse.
Johanne, Haderslev: Hvad dækker punktet ”DKT-ture, reklame” over? Dem laver vi jo selv? Er
40.000 til 150 T-shirts ikke lidt dyrt?
Kathe: Julemotionsturen er også en DKT tur. Der er også T-shirts til hjælperne. Vi har fået et tilbud
hjem.
Leif, Frederikshavn: Næsten 25% af vores medlemmer har frivilligt meldt bladet fra.
Inge-Marie, Ikast-Brande: Har I søgt Nordea fonden om penge til T-shirts?
Kathe: Vi har søgt, men fik afslag. Kommunen sponsorerede 4.000 kr., og der er søgt en fond
mere.
Poul Filtenborg, Mors: Hvad har det nye regnskabsprogram kostet i indkøb og opstart? Og hvad
koster det i drift?
Kathe: Det er ikke købt, men lejet. Det koster et beløb pr. måned. Jeg ved ikke præcis, hvad.
Christian har kørt i et program, der er udviklet privat, og det kan ikke mere opdateres, så der skulle
ske noget nyt.
Konklusion: Budget godkendt.
7. Valg til bestyrelsen
Dirigenten ønsker, at kandidater afleveres skriftligt, og at der forinden er indgået aftale med den
pågældende, så vi ved, at han/hun accepterer.
Valg af formand:
Jens Peter Kristiansen foreslås, men afslår venligt, men bestemt.
Kandidat 1: Ivan Nielsen, Jammerbugt
Vi skal have omkostningerne justeret til i hovedforeningen. De er for høje. Vi skal have flere yngre
medlemmer med.
Kandidat 2: Bruno Bernstorf, Jammerbugt.
Ove, Ikast-Brande: Hver lokalforening må kun være repræsenteret ved ét medlem i
Hovedbestyrelsen. Så den, der ikke opnår valg kan ikke vælges til andre poster i
Hovedbestyrelsen.
Afstemning:
Bruno Bernstorf 9 stemmer
Ivan Nielsen, 63 stemmer.
3 blanke.
Ivan Nielsen er valgt.
Efterfølgende var mødet suspenderet i en periode for at skaffe kandidater til de ledige poster.
Valg til næstformand:
Bo Nielsen, Nyborg er valgt.
Valg til bestyrelsen:
Pauli Bording, Århus er valgt.
Valg af 2 suppleanter:
Selv efter yderligere suspendering indkom ikke nogen forslag.
Der var en debat om, hvorvidt suppleanten kunne være fra samme forening som et af de valgte
bestyrelsesmedlemmer, men det var der ikke stemning for.
Ove, Ikast-Brande: Vi kunne bemyndige den nye bestyrelse til at finde deres suppleanter og få
dem ind i løbet af året.
Dette blev vedtaget.
Revisorer:
Lisbeth Rasmussen, Horsens
Jens Peter Kristiansen, Holstebro
Revisor suppleant:
Vakant.
8. Eventuelt
Formanden: Vi havde en løsning på vandrekalenderen for 2023, hvor den blev bestilt til
lokalforeningerne og distribueret lokalt derfra. Der blev bestilt ca. 700 kalendere. Det indikerer, at
produktion af ca. 3000 kalendere er dumt. Vi anbefaler, at der igen bestilles til lokalforeningerne
det kommende år.
Bestyrelsen anbefaler, at Fodslaw bladet i år udkommer 4 gange i fysisk form. Det anbefales, at
undersøge derhjemme i lokalforeningerne, hvor mange medlemmer, der reelt ønsker bladet fysisk
og få meldt dem fra, der ikke ønsker det.
Rita, Hadsund: Hvem sender bladene ud? Det sker, at nogle medlemmer ikke får bladet.
Formanden: Det gør DAO. Når medlemmer ikke modtager bladet, skal vi have besked. Bladet skal
nok komme på et tidspunkt, men det er selvfølgelig ikke godt nok.
Lars Nielsen, Viborg: Det irriterer mig, at flere gerne vil brokke sig over bestyrelsens beslutninger,
men der er store problemer med at få de samme personer til at træde ind i bestyrelsen. Det er ikke
i orden. Vil man brokke sig, må man tage ansvar.
Kathe, Hovedbestyrelsen: Vandrebøger skal ud at ligge ved hver enkelt forening, som så skal
sørge for at dele dem ud til nye medlemmer. Det er for dyrt at sende fra kontoret. Hver forening
kan få 10 vandrebøger med hjem herfra. ”Gamle” medlemmer skal stadig betale for nye
vandrebøger.
Finn fra DMF: Tak for opmærksomheden i anledning af vores nye vandrekalenderside. Jeg vil
gerne indbyde til vores repræsentantskabsmøde i Nyborg den 9. marts. Vi inviterer på frokost og
kaffe til mødet.
Anders, Århus: Jeg vil godt bakke Lars fra Viborg op. De sidste to år har vi haft meget negativt i
Fodslaw. Det kan da ikke passe, der ikke er nogen, som har noget positivt. Vi skal passe på, vi
ikke sparer os ihjel. Måske kunne vi finde nogle flere indtægter også. Måske flere rejser.
Rejseledere kunne hentes ude i lokalforeningerne, hvor de i forvejen laver udlandsture.
Dirigenten afslutter med et Leve for Fodslaw og overgiver ordet til Formanden.
Formanden overrækker dirigenten og referenten en gave. De afgående bestyrelsesmedlemmer,
Hanne Lundsgård og Lisbeth Rasmussen, samt de afgående revisorer får også en gave. Alle får et
”Tak for hjælpen”.
Kathe overrækker den afgående formand en gave. Den afgående ansatte, Christian, der stopper
efter 14 år på kontoret, får overrakt et gavekort.
Endelig får Rita fra Hadsund en gave for at afholde arrangementet.
Formanden takker af efter 6 år og afslutter mødet.
Rita, Hadsund slutter af og giver en række praktiske oplysninger. Derefter bæres fanerne ud.